Strategiudvikling

MMS Aftale
Strategisk ledelse går ud på løbende at vælge en relevant udviklingsretning for virksomheden. Forandringsledelse er mere bredt og omfatter, udover strategisk planlægning, også etablering af en åben kommunikation og en sund problem-løsningsadfærd i virksomheden.

Sund forandringsledelse i virksomheden betyder at:

  • Organisationen systematisk indsamler informationer,
    der er relevant for virksomheden
  • Organisationen løbende kommer med forslag til nye idéer
    og forbedringer af metoder, produkter og serviceydelser


Virksomhedens ledelsesgruppe foretager årligt en systematisk vurdering af virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder, fastsætter de overordnede mål og hvilke ressourcer, der skal anvendes og sikre, at planen kommunikeres til organisationen i korte og letforståelige vendinger.

Processen omfatter en analyse og vurdering af virksomhedens markeder, produkter, konkurrenter, ressourcer og resultater. Kernen i udviklingsprocessen er uddelegering af ansvar og sund problemløsningsadfærd for alle, et konsistent begrebsapparat og metoder. Samt en konsekvent og vedholdende vilje til at fastholde den besluttede udviklingsplan og samtidig være åben for ny viden og læring.
Wing Consult inddrager hensigtsmæssige elementer fra både Lean Management og Blue Ocean Strategy.