Kvalitetsstyringssystem

MMS System 

Kvalitetsstyringssystem
Når varens pris ikke kan bestemmes af producenten/leverandøren, kan man kun
forsøge at øge fortjenesten ved at reducere produktionsomkostningerne.
Der bør derfor rettes et forstærket fokus på selve kvaliteten i driften.

Et skræddersyet kvalitetsstyringssystem kan her være et fortrinligt redskab, idet
ISO 9001-standarden angiver de overordnede linier.
En systematisk kortlægning af alle dele af driften givet et grundlag for at analysere mulighederne for at gøre det bedre.
Når denne analyse er gennemført, kan opbygning af et kvalitetsstyringssystem iværksættes og integreres i eksisterende IT-systemer.

Den nye kvalitetsstandard
Den nyeste kvalitetsstandard, ISO 9001, er en klar forbedring af den forrige.

Dels lægges vægten på meget vigtige aspekter for enhver virksomhed:

  • Det skal beskrives, hvordan virksomheden vil sikre at systemet forbedres løbende i takt med at nye vilkår og gode ideer opstår.
  • Virksomhedens drift skal til enhver tid vurderes med fokus på procesorientering og helheder.
  • Det skal beskrives, hvordan virksomheden med jævne mellemrum vil måle kundetilfredshed med dens produkter og ydelser i det hele taget.
  • Relevante risikoanalyser skal sættes i system.

Og dels er flere afsnit blevet forenklet, så de i endnu højere grad svarer til den måde, man driver en moderne virksomhed på.

 

Læs mere om MMS-Ledelsessystem

Læs mere om MMS-Energi