Landbrug, skovbrug og gartneri - kvalitet og miljø

 

LAndbrug

 

Wing Consult har udviklet et Internetbaseret Master Management System - MMS-Agri.
- der sikrer brugervenlighed og let adgang for ledelse, medarbejdere og interessenter.

Primærproducentens umiddelbare fordele ved et kombineret kvalitets-
og miljøstyringssystem (MMS-Agri) medvirker til:

 • At være på forkant med myndighedskrav
 • At få overblik over de enkelte aktiviteter
 • At være med til at præge sit eget kvalitets- og miljøstyringssystem
 • At man nemt og hurtigt kan justerere efter nye produktionsforhold og/eller myndighedskrav

MMS-Agri har indbygget en mekanisme, så man effektivt reducerer fejlmængden - og lærer af de fejl, der uvægerligt bliver begået.
Endelig indeholder MMS-Agri m. fl. overblik i form af logbøger, arbejdsplaner, flowdiagrammer og rutiner, der er tilpasset den enkelte
producents særlige forhold - herunder også systemdele på andre sprog end dansk a.h.t. udenlandske medarbejdere.

Fordele på længere sigt:

 • Man får en grundig dokumentation for, hvad man foretager sig, og hvordan de enkelte dele griber ind i hinanden.
 • Man får en god, systematiseret dokumentation for sine aktiviteter i forbindelse med driften.
 • Hvis der sker uheld, kan man dokumentere, at der er tale om uheld.
 • Stigende kunde- og samfundskrav til dokumenteret sporbarhed i fødevare- og træproduktionen imødekommes.
 • Allerede etablerede procedurer, rutiner m.v. samles i en enkel og overskuelig form.
 • Et velfungerende system danner et brugbart udgangspunkt for udarbejdelse af en realistisk virksomhedsplan.
 • Et veldokumenteret system understøtter erfaringsmæssigt finansieringsvilligheden hos eksterne finansieringskilder.

 

Læs mere om MMS-Agri    Læs mere om MMS-Skovbrug     Læs mere om MMS-Gartneri