Supply Chain Management

MMS moede

 

Supply Chain Management kan defineres som "Styring af forsyningskæden,
der er tilpasset den enkelte virksomheds behov og ønsker om at opnå betydelige besparelser på virksomhedens samlede logistikomkostninger".

Supply Chain Management er en samhandelsform, der målbart påvirker
en virksomheds resultat i positiv retning.

Wing Consults SCM-konsulenter har flere års erfaring med succesfuld etablering
af SCM-partnerskaber mellem virksomheder.

Vi tilbyder:

  • Introduktion, foranalyse, planlægning og implementering af Supply Chain Management
  • Rådgivning af SCM-partnere
  • Undervisning af personale i forbindelse med introduktion af Supply Chain Management i virksomheder
  • IT-rådgivning i forbindelse med overgang til Supply Chain Management