Logistik

Logistik

Hvorfor logistik
I en tid med stigende globalisering er det ikke nok at have produkter af høj kvalitet til rigtige priser. Virksomhederne må løbende fokusere på omkostningseffektivisering
og serviceforbedring. Den virksomhed som hurtigst og billigst kan få varerne frem
til kunderne, har en konkurrencefordel.

Dermed har logistik fået en central placering i virksomhedens overordnede strategi.
Et effektivt og fleksibelt logistiksystem er nødvendigt for at differentiere virksomheden
i forhold til konkurrenterne.

Hvordan
Logistikomkostningerne udgør en ofte overraskende stor del stor del af virksomhedens samlede omkostninger.
At registrere og analysere logistikomkostningerne giver mange virksomheder nye muligheder
for omkostningsreduktion og forbedret af service.

  • Definition og måling af logistikomkostninger
  • Vurdering af mulige besparelser
  • Prioritering af besparelser og cost benefit analyser

 

Læs mere om MMS-Entreprise