"Luft under vingerne"

 Begrebet "Luft under vingerne" giver association til både sikker kurs og fart.

Det indikerer også overskud til at tænke fremad og evne til at finde og udnytte de opadgående luftstrømme, hvor de findes.

Vore konsulenter ser det som deres fornemste opgave at assistere vore kunder til at få "Luft under vingerne".

Kvalitetsstyring og miljøledelse

MMS Musling
Hvad kan man få ud af det? Da flere og flere kunder stiller krav til dokumenterbar sporbarhed for hele forsyningskæden, er det vigtigt
at den enkelte virksomhed både kan gøre rede for og dokumentere
sin del.
Derfor er kvalitetsstyringssystemet et vigtigt redskab.

De fleste virksomheder er afhængige af hver enkelt medarbejders
indsats. Ved at etablere fornuftige rutiner er man med til at fastholde
og dygtiggøre den gode medarbejder og samtidig få lettere ved at
sætte en ny medarbejder eller afløser ind i arbejdets korrekte
udførelse.

Tænker man samtidig på de mange udefra kommende krav til rapportering af alle forhold, vil sikre procedurer og intern kontrol
gøre livet lettere for virksomheden og dens medarbejdere.

Den investering det er at få udarbejdet et kvalitets- og miljø-styringssystem, vil for langt de fleste virksomheder med en
omsætning af en vis størrelse være betalt inden for en periode
på 1 til 2 år, og herefter er der tale om klare besparelser, der
kan aflæses direkte på bundlinien.